Jak probíhá spolupráce

Po té, co nás kontaktujete, si domluvíme osobní schůzku. Nebojte se s námi domluvit i na sobotu či neděli, víme, že většina z Vás chodí do práce a rádi Vám vyjdeme vstříc, dovolenou je třeba šetřit.

Úvodní schůzka

Úvodní schůzka probíhá na místě stavby. Parcelu, rekonstruovaný dům či byt musíme vidět. Vše si zdokumentujeme, pohovoříme spolu o Vašich představách, možnostech a cílech Vaší stavební činnosti. My Vám sdělíme naše postřehy, nabídneme rozsah spolupráce a orientační cenu za naši práci  –  poznáme se. Pokud se dohodneme na další spolupráci, sejdeme se znovu a to u nás nad koncepčními návrhy. Pokud se jedná o jednoznačně dané projektové práce (radonový index, přípojka apod.), tak lze schůzku vynechat a my budeme už pracovat na Vašem projektu. V případě nedohody nic neplatíte.

Koncepční návrh

V případě projektů rodinných domů (novostaveb, stavebních úprav, přístavby apod.) a přestaveb bytů Vám zhotovíme návrhy různých řešení Vašich požadavků, nad těmi diskutujeme, upravujeme, dolaďujeme…

Jedná se o nejdůležitější část naší spolupráce a projekční činnosti vůbec, zde se rodí Váš dům, byt či třeba „jen“ zahradní domek. Je třeba trpělivosti, vzájemného naslouchání a hlavně vše je dobré si rozmyslet. Nespěchat. Schůzek může být více, ale třeba jen jedna. Už jsme se poznali, už víme na co kladete důraz, co je pro Vás ve Vašem domečku to nejdůležitější a na čem zas tolik nesejde a Vy už víte, zda jste si nás vybrali správně.

Po dohodnutí pro Vás optimálního řešení, dojde k upřesnění rozsahu práce, ceny, plateb a termínů.  Může být sepsána smlouva o dílo.

Architektonická skica a studie

Pokud jste si přáli při projednávání koncepčních návrhů architektonické 3D studie tak Vám je ve Vámi požadovaném rozsahu provedeme. Od rozsahu 3D studií se odvíjí i cena těchto 3D studií.

Projekční práce

Ve chvíli, kdy je Vámi schválena optimální varianta (návrh) Vašeho domu, chaty, bytu, zhotovíme Vám dokumentaci v rozsahu Studie stavby. To je již orazítkovaná dokumentace, která slouží k získání předběžnému souhlasu se stavbou či vyjádření ke stavbě jednotlivých správců sítí, stavebního úřadů, sousedů a dalších dotčených orgánů. V případě, že je potřeba dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) je zhotovena tato dokumentace. Jedná se povětšinou o rodinné domy nad 150m2 zastavěné plochy.

V této fázi dochází většinou k první dílčí platbě.

Po provedení studie/DUR následují projekční práce na „Projektové dokumentaci pro stavební povolení“ (DSP), do té jsou již zapracované případné požadavky dotčených orgánů, které jsme získali na základě studie. Pořád jsme v kontaktu, zapracováváme Vaše drobné připomínky.

Po vypracování a odevzdání projektové dokumentace DSP následuje druhá platba.

Když je projekt hotov

Když jsou projekční práce u konce, a hotový projekt je ve Vašich rukou, naše spolupráce s Vámi nemusí končit. Můžeme se dohodnout (pokud už se tak nestalo), že Vám zařídíme stavební povolení/ohlášení stavby. Po obdržení stavebního povolení si u nás můžete objednat „Dokumentaci provádění stavby“ (DPS), ta povětšinou není u standardních rodinných domů nutná, resp. u našich projektů DSP (pro stavební povolení), protože v těchto našich projektech ve stupni DSP (pro stavební povolení) jsou již některé prvky DPS (dokumentace provádění stavby). Zkrátka se dá podle nich stavět. Pokud si však nebudete jisti, rádi Vám poradíme a projekt ve stupni DPS (dokumentace provádění stavby) zhotovíme.

Samostatně vám nabízíme technický dozor a autorský dozor Vaší stavby.

Po ukončení stavebních prací, když je Váš dům, chata, byt hotov a je před kolaudací, Vám rádi pomůžeme s kolaudací a s dokumentací skutečného provedení stavby, resp. změn během výstavby pokud nastaly. Provedení „Dokumentace skutečného provedení stavby“ (DSPS) je pro Vás pokud máte námi vyhotovený projekt DSP (pro stavební povolení) v ceně tohoto projektu.

 

Komentáře nejsou povoleny.